તમારાં અંગમાં ટચાકાનું મ્યુઝિક વાગતું હોય તો ચેતી જજો

તમારાં અંગમાં ટચાકાનું મ્યુઝિક વાગતું હોય તો ચેતી જજો

તમારાં અંગમાં ટચાકાનું મ્યુઝિક વાગતું હોય તો ચેતી જજો

Posted by Shiroya Spinetics | August 16, 2018 | Uncategorized

આપણે ઘણીવાર નીચે નમીએ વાંકા વળીએ અથવા બેસીએ કે ઊભા થઈએ ત્યારે એકાએક શરીરના કોઈ સાંધામાંથી કટાકાનો કે ટચાકાનો અવાજ આવતો હોય છે.કોઈ પ્રયાસ કર્યા વિના એકાએક અને અનાયાસે જ આવો ટચાકો ફૂટતો હોઈ છે. ઘણીવાર આવો ટચાકો ફૂટ્યા પછી આપણે રિલેકસ – રાહત અનુભવતા હોઈએ છીએ, તો કેટલાક કિસ્સામાં હળવી પીડા પણ અનુભવતા હોઈએ છીએ.તો કેટલાક કિસ્સામાં હળવી પીડા પણ અનુભવતા હોઈએ છીએ. સાંધાના બે હાડકાં ઘસાવાને કારણે ટચાકાનો અવાજ આવતો હોય છે.

મોટાભાગે ઘૂટણ, ગરદન, પીઠ કે ખભા માંથી આ પ્રકારના કટાકા થતા હોય છે. ગરદન કે ઘૂટણને ફેરવવાથી પણ આવા અવાજ આવે છે. આવો અવાજ ક્યારેક મોટો પણ હોય છે. સાંધા ઘસાઈ જવાને કારણે અથવા સાંધામાં કઈક ગરબડ હોવાને કારણે આ પ્રકારના ટચાકા ફૂટતા હોવાની સામાન્ય માન્યતા પ્રવર્તે છે. મે

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

Posted by spinetics | 27 November 2018
સ્નાયુઓમાં ગાંઠો
Posted by spinetics | 13 September 2017
ઘણાના હાથ-પગમાં સ્નાયુની ગાંઠો થઇ ગઈ હોવાની ફરિયાદો હોય છે. આ કોઈ પ્રકારની કેન્સરની ગાંઠ નથી. પરંતુ સ્નાયુઓમાં ગાંઠો (muscle tumors) ખૂબ જ દુખાવો કરતી હોય છે. તેનાથી સમયસર ચેતી…
Posted by spinetics | 12 April 2017
1.     Chronic pain is real People with chronic pain are often treated as if they are making up (or at least exaggerating) their pain. But the truth is that all…